ได้มีโอกาสได้ต้อนรับลูกค้าคนสำคัญที่ Office ของเรา ณ อาคารสินสาทร ทาวเวอร์ โดยลูกค้าเข้ามารับการอบรบทางเทคนิคเพิ่มเติม ประกอบกับขอรับคำปรึกษาทั้งทางด้านเทคนิคตลอดจนด้านธุรกิจ Content Goes Here