บริษัทมีความภูมิไจอย่างยิ่งที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการอนุมัติให้เป็น บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้มาตราฐานทั้งด้านบริหารโครงการ  Project Management และ ด้านมาตราฐาการพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Inplementation ซึ่งเป็นไปตามมาตราฐานและผ่านการตรวจสอบอันเข้มข้นจากสถาบันที่มีหน้าที่พิจารณาผู้ขอรับการตรวจสอบตามมาตราฐาน ISO29110  ซึ่งจะทำให้ทั้งบริษัทฯ และลูกค้าเองมั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับมอบผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปตามกำหนเดเวลา ราคา และเงื่อนไขต่างๆ และ ได้รับซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ทำงานได้ตรงตามความต้องการ และมีเอกสารแสดงรายละเอียดตามโครงการอย่างชัดเจนซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ภายในอนาคต